ข้อมูลบริษัท

บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มให้บริการเป็นตัวแทนออกของดำเนินการงานด้านพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก ทางอากาศยาน / เรือเดินทะเลและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นหลัก และต่อมาได้ขยายงานด้านพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออกให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีมากขึ้นตามลำดับ

สำหรับสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

มีทำเลที่ดีได้เปรียบกับบริษัทอื่น กล่าวคือมีทำเลที่ใกล้กับกรมศุลกากร / การท่าเรือแห่งประเทศไทย / สนามบินสุวรรณภูมิ และสำนักงานสาขาแหลมฉบังที่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว เป็นที่ชื่นชมของลูกค้าด้วยดีเสมอมา

บริษัทฯ ได้พัฒนาการให้บริการเป็นตัวแทนออกของที่ทำให้เกิดความประทับใจและพอใจของลูกค้า

1. งานพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก 

    1.1 มีการควบคุมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในงานพิธีการศุลกากร และการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ / ครบถ้วนและไม่เสียหาย

    1.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปติดต่อ เพื่อการประสานงานที่ดีและสะดวกรวดเร็ว

2. งานขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการโดยใช้ผู้รับเหมาขนส่งที่มีศักยภาพ 100% เพื่อการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ / ครบถ้วนและไม่เสียหาย

3. การให้ขนถ่ายสินค้าเศษเหล็กคอนเทนเทนเนอร์และสินค้าอื่น ๆ โดยเครื่องมือและทีมแรงงานที่มีศักยภาพ เช่น Mobile Crane /  Crawler Crane / Reach stacker / Fork Lift รวมถึงสามารถสรรหาเครื่องมือการขนส่ง-ขนถ่ายของสินค้า Bulk และHeavy  lifting cargo